Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường bằng bôi kem lô hội AL-04

235 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2010

Số: 3

Trang: 11-13

Liên kết