Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vảy nến bằng uống Methotrexate tại Khoa Da liễu-Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

96 August 31, 2017 1

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 33-40

Liên kết