Nghiên cứu hiệu quả methotrexate liều 0,3mg/kg chia 3 lần trong 36 giờ/ tuần điều trị bệnh vẩy nến tại Khoa Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 5/2008 - 5/2009

90 August 31, 2017 1

Năm: 2010

Số: 6

Trang: 58-65

Liên kết