Nghiên cứu hoá học và tác dụng chống oxy hoá in vitro của hợp chất saponin trong thân cây chân chim không cuống quả (schefflera)

164 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2008

Số: 1

Trang: 17-21

Liên kết