Nghiên cứu hoạt tính enzym esterase và monooxygenase liên quan đến kháng hóa chất diệt côn trùng ở một số quần thể Anopheles minimus tại Hòa Bình

194 August 31, 2017 0

Năm: 2010

Số: 3

Trang: 32-38

Liên kết