Nghiên cứu hội chứng mày đay cấp do dị ứng thuốc tại khoa dị ứng- miễn dịch lâm sàng, bệnh viện Bạch mai(2001-2005)

122 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn 

Năm: 2005

Số: 11

Trang: 30-34

Liên kết