Nghiên cứu huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới mới mắc bằng siêu âm Doppler ở sản phụ sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2012

177 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2014

Số: 1

Trang: 64-67


Liên kết