Nghiên cứu kết quả chụp xạ hình lympho và sử dụng đầu dò gamma phát hiện hạch gác trong phẫu thuật ung thư vú

187 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 4

Trang: 107-114

Liên kết