Nghiên cứu kết quả điều trị viêm da dầu ở người lớn bằng uống itraconazol

251 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2010

Số: 4

Trang: 36-38

Liên kết