Nghiên cứu kết quả điều trị viêm da dầu ở người lớn bằng uống Vitamin A acid kết hợp với bôi thuốc chống nấm

248 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Văn Thường 

Năm: 2010

Số: 4

Trang: 63-67

Liên kết