Nghiên cứu khả năng bảo quản khối hồng cầu của một số dung dịch bảo quản

165 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Nhân Thắng 

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 38-44

Liên kết