Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt xuất huyết Dengue của người dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp trước và sau can thiệp năm 2011

836 August 31, 2017 2

Tác giả: Nguyễn Công Cừu 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 2

Trang: 125-129


Liên kết