Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành của người dân về bệnh phong và phòng chống bệnh phong tại huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu

639 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 2

Trang: 92-96


Liên kết