Nghiên cứu kỹ thuật nuôi cấp chủng Anophenles minimus trong phòng thí nghiệm

177 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Đình Chử 

Năm: 2005

Số trang: 25tr.

Thu thập muỗi Anopheles minimus tại huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình và nuôi tại phòng nuôi Viện sốt rét kí sinh trùng côn trùng TW nhằm nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái học của chủng An.minimus trong phòng thí nghiệm và xây dựng kỹ thuật nuôi thích hợp để có thể cấp chủng cho các thử nghiệm với hoá chất diệt côn trùng và các thí nghiệm khác. Kết quả là đã tạo được dòng An.minimus GPTN phát triển ổn định với cường độ ánh sáng thích hợp đối với giai đoạn trưởng thành là 200- 220 Lux, giai đoạn trưởng thành là 130- 150 Lux. Nhiệt độ thích hợp với các giai đoạn phát triển của An.minimus là 22- 250C. Và cũng đã xây dựng được kỹ thuật nuôi hiệu quả.
Liên kết