Nghiên cứu mật độ xương bằng phương pháp đo hấp phụ năng lượng tia X kép trên bệnh nhân hội chứng thận hư ở người trưởng thành

101 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB: Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mở rộng lần thứ XII

Trang: 102-108

Liên kết