Nghiên cứu mô bệnh học, hóa mô miễn dịch một số u buồng trứng ác tính giới hạn

163 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 23-29

Đặt vấn đề: U buồng trứng là một trong những u phức tạp nhất về hình thái học, cơ chế sinh bệnh và cũng khó đánh giá về tiên lượng bệnh sau điều trị. Mục đích: Tìm hiểu sự phấn bố u, một số đặc điểm đại thể của u với tuổi người bệnh. Mô tả đặc điểm mô bệnh học của các u buồng trứng ác tính giới hạn. Đồng thời tìm hiểu mối liên quan giữa các u này với sự bộc lộ các dấu ấn p53, ER, Her-2Neu và PNCA. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 37 trường hợp u buồng trứng được cắt bỏ qua phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 1/2003-5/2005. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả: Phần lớn các có kích thước lớn, từ 10-20cm (chiếm 74,07%). Trong 27 trường hợp u biểu mô buồng trứng ác tính giới hạn, 19 trường hợp (70,37%) có sùi hoặc vừa sùi vừa hoại tử. Các u có kích thước trung bình có tỷ lệ tổn thương sùi chiếm nhiều nhất (36,8%). Các u thanh dịch thường cho thấy phần đặc của u mềm, mủn, các nụ sùi thường mịn. U nhầy thường có mặt trong và ngoài nhẵn bóng, ít có nụ sùi, ít hoại tử. Hay gặp nhất là u nang nhầy (66,66%), u thanh dịch (29,63%). 70,8% trên đại thể thấy nhú. Kết luận: Việc chẩn đoán chính xác các u buồng trứng là rất quan trọng và cần thiết. Nhờ đó mà các bác sĩ có thể tiến hành những biện pháp can thiệp thích hợp. Dấu ấn p53 có giá trị chẩn đoán phân biệt với u ác tính, dấu ấn Her-2/Neu và PCNA có giá trị tiên lượng và theo dõi bệnh.
Liên kết