Nghiên cứu mối liên quan giữa kháng insulin với béo phì và rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

183 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 10

Trang: 50-54

Nghiên cứu trên 153 bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 không có tổn thương gan thận nặng, không mắc các bệnh cấp tính, ác tính, đang điều trị insulin (nhóm bệnh) và 30 người bình thường (nhóm chứng). Kết quả: tỷ lệ kháng insulin ở BN ĐTĐ týp 2 cao hơn nhóm chứng, nhóm ĐTĐ týp 2 béo phì và rối loạn lipid máu có tỷ lệ kháng insulin cao hơn nhóm ĐTĐ týp 2 không béo phì và rối loạn lipid máu. Rối loạn lipid máu và béo phì ở BN ĐTĐ týp 2 là những yếu tố nguy cơ cao của kháng insulin và cường C-peptid.
Liên kết