Nghiên cứu mối liên quan giữa phì địa thất trái với tiên lượng bệnh ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp lần đầu, không có biến chứng

208 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 3

Trang: 30-36

Liên kết