Nghiên cứu mối liên quan giữa rối loạn dung nạp glucose với chỉ số BMI dư cân, béo phì ở người cao tuổi đến khám bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011

154 August 31, 2017 0

Năm: 2012

Số: 2

Trang: 42-46


Liên kết