Nghiên cứu mối liên quan giữa rối loạn dung nạp glucose với tăng huyết áp ở người cao tuổi đến khám bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2011

156 August 31, 2017 0

Năm: 2012

Số: 2

Trang: 47-50


Liên kết