Nghiên cứu mối liên quan giữa tỷ lệ viêm dạ dày, viêm hành tá tràng mạn tính và nhiễm helicobacter pylori ở bệnh nhân lót hành tá tràng

178 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2000

Số: 1

Trang: 48-52

Liên kết