Nghiên cứu môi trường lao động và sức khỏe công nhân Công ty sản xuất bê tông xây dựng Hà Nội

210 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 5

Trang: 31-34

Đặt vấn đề: Công ty Bê tông xây dựng Hà Nội sản xuất ra các cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm phục vụ cho nhu cầu xây dựng của thành phố và các tỉnh phía Bắc. Mục tiêu: Điều tra thực trạng môi trường lao động và sức khỏe, cơ cấu của công nhân công ty sản xuất bê tông xây dựng Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu một số yếu tố trong môi trường lao động của công nhân sản xuất bê tông ngoài trời và sản xuất khuôn thép trong nhà, tình hình sức khỏe, cơ cầu bệnh tật của 600 công nhân. Kết quả: Môi trường lao động của công nhân sản xuất bê tông xây dựng bị ô nhiễm bởi bụi toàn phần tại trạm trộn bê tông vượt 2,63 lần tiêu chuẩn cho phép (TCCP), xưởng sản xuất khuôn thép vượt 1,42 lần TCCP. Bụi hô hấp tại trạm trộn bê tông vượt 2,32 lần TCCP, xưởng sản xuất khuôn thép vượt 1,18 lần TCCP. Tỷ lệ mắc các bệnh về mắt (23,67%), tai mũi họng (54,33%), phổi – phế quản (25,5%), ngoài da (22,5%). Người có tuổi đời và tuổi nghề càng cao thì nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm bụi càng lớn. Sức khỏe của công nhân chủ yếu là loại II chiếm 63,83%, sức khỏe loại I (15,67%), loại III (20%), loại IV (0,50%), không có sức khỏe loại V. Kết luận: Môi trường lao động của công nhân sản xuất bê tông xây dựng bị ô nhiễm chủ yếu bởi bụi xi măng, bụi hàn, khói hàn, khí CO; công nhân phải làm việc trong điều kiện khí hậu, thời tiết cao dẫn đến mô hình bệnh tật của công nhân chủ yếu là mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường.
Liên kết