Nghiên cứu một số chỉ số đánh giá tình trạng stress oxy hóa và tác dụng chống oxy hóa của Belaf ở bệnh nhân đái tháo đường

107 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Thị Thu 

Năm: 2011

Số: Số đặc biệt

Trang: 476-481

Liên kết