Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, chỉ số đầu mặt ở một số người Việt độ tuổi từ 18-25 có khớp cắn bình thường và khuôn mặt hài hòa

1856 May 03, 2018 5

Tác giả: Trần Tuấn Anh 

Cơ quan tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Năm: 2017

Số trang: 155

Liên kết