Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học trong u tuyến tiền liệt tại huyện Vĩnh Bảo và huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2005 phục vụ công tác chẩn đoán sớm

119 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2009

Số: 395

Trang: 14-17

Liên kết