Nghiên cứu một số điều kiện về giúp đỡ của đồng nghiệp, vai trò bản thân, quan hệ với đồng nghiệp gây ra stress cho CBNV Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài - 2007

65 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 8

Trang: 100-103

Đặt vấn đề: Tính chất đặc thù công việc của cán bộ nhân viên (CBNV) Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài là thường xuyên phải tiếp xúc với các điều kiện môi trường thay đổi, cường độ lao động thay đổi theo mật độ chuyến bay và số lượng hành khách đông, chế độ làm việc ca, kíp không kể ngày lễ, ngày nghỉ, …nhưng hiện chưa có nghiên cứu nào đề cập đến ảnh hưởng của stress đến sức khỏe của CBNV làm việc tại Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài. Mục tiêu: Khảo sát một số điều kiện về giúp đỡ của đồng nghiệp, vai trò của bản thân, quan hệ với đồng nghiệp gây ra stress cho CBNV Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang các CBNV đang làm việc trực tiếp tại Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài, có thời gian công tác tại xí nghiệp ít nhất là 12 tháng. Kết quả và kết luận: 34,9% số CBNV của Xí nghiệp thường xuyên được hỗ trợ của đồng nghiệp và tự kiềm chế bản thân để giảm stress nghề nghiệp. 32,6% số CBNV của Xí nghiệp thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp để giảm stress nghề nghiệp, trong đó 36,3% thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, 35,8% thường xuyên được bạn đồng nghiệp tôn trọng, 30,8% thường xuyên nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn và 27,5% thường xuyên được bạn đồng nghiệp lắng nghe ý kiến của mình. 80,5% số CBNV của Xí nghiệp thường xuyên đánh giá được vai trò của bản thân trong công việc góp phần làm giảm stress nghề nghiệp. 7,2% số CBNV của Xí nghiệp thường xuyên bị căng thẳng trong công việc, 5,1% thường xuyên là chủ đề cho mọi người khích bác, 3,0% thường xuyên có va chạm, xích mích và 2,5% thường xuyên là người để mọi người bắt nạn.
Liên kết