Nghiên cứu một số điều kiện về yêu cầu công việc, kiểm soát công việc, hỗ trợ kiểm soát bản thân gây ra stress cho cán bộ nhân viên Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài năm 2007

99 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 9

Trang: 44-47

Đặt vấn đề: Với tính chất đặc thù công việc, một bộ phận lao động thường xuyên phải tiếp xúc với các điều kiện môi trường thay đổi, lượng hành khách đông, chế độ làm việc theo ca không kể ngày lễ, tết của Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài đã có ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của cán bộ nhân viên (CBNV). Mục đích: Khảo sát một số điều kiện về yêu cầu công việc, kiểm soát công việc, hỗ trợ kiểm soát bản thân gây ra stress cho CBNV Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang năm 2007 trên 402 CBNV đang làm việc trực tiếp tại Xí nghiệp, có thời gian công tác ít nhất 12 tháng. Nội dung nghiên cứu gồm điều kiện lao động, một số dấu hiệu stress nghề nghiệp. Kết quả: 25,5% CBNV thường xuyên bị áp lực công việc, trong đó 61,2% thường xuyên bị áp lực do tập trung cao độ khi làm việc, 49,5% thường xuyên phải làm việc quá nhanh, 24,4% thường xuyên không có đủ thời gian nghỉ ngơi, 22,4% thường xuyên phải làm việc quá giờ và 13,2% thường xuyên bị áp lực ảo về thời gian. 31,8% CBNV không kiểm soát nổi công việc, trong đố 47,3% không thể tự quyết định nghỉ giải lao, 43% không thể lựa chọn làm gì trong công việc của mình, 32,3% không thể quyết định thực hiện công việc thế nào và 29,4% không thể làm việc theo tốc độ của mình. Kết luận: Những áp lực về yêu cầu công việc và kiểm soát công việc là yếu tố gây stress nghề nghiệp cho CBNV. Vai trò hỗ trợ và kiềm chế bản thân góp phần rất lớn trong giảm stress nghề nghiệp.
Liên kết