Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của tam thất hoang - Panax Stipuleanatus Tsai et Feng, họ Araliaceae

500 August 31, 2017 5

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 99-103

Liên kết