Nghiên cứu một số tình hình và đặc điểm lâm sàng bệnh Zona điều trị nội trú tại khoa da liễu , BVTƯQĐ108

144 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 27-29

Từ khóa: Da liễu

Liên kết