Nghiên cứu một số yếu tố góp phần chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung

133 August 23, 2017 0

Tác giả: Vương Tiến Hòa 

Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Năm: 2002

Số trang: 137Tr.

Nghiên cứu 120 BN chửa ngoài tử cung (CNTC), và 20 BN nhóm chứng. Những triệu chứng lâm sàng gợi ý chẩn đoán sớm: ra huyết bất thường, đau bụng, phần phụ có khối hoặc đám nề không rõ ranh giới, ấn đau; khi có triệu chứng viêm phần phụ mà định lượng beta hCG huyết thanh lớn hơn hoặc bằng 25 mUI/ml (hoặc Quickstic dương tính) phải nghĩ đến CNTC. Tất cả BN CNTC đều có nồng độ beta hCG huyết thanh trên 25mUI/ml. Nồng độ beta hCG huyết thanh lớn hơn hoặc bằng 700mUI/ml có giá trị nhất trong chẩn đoán sớm và là ngưỡng kết hợp với siêu âm đầu dò âm đạo mà không thấy túi thai trong buồng tử cung thì soi ổ bụng (SOB). Diễn biến nồng độ beta hCG huyết thanh có giá trị hơn là trị số tuyệt đối trong một thời điểm. Giới thiệu hình ảnh siêu âm đường âm đạo. Phương pháp kết hợp lâm sàng, định lượng beta hCG huyết thanh và siêu âm. SOB có giá trị cao để kiểm chứng chẩn đoán sớm. Định lượng beta hCG huyết thanh, siêu âm và SOB ngay khi có kết quả sẽ rút ngắn thời gian nằm viện.
Liên kết