Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng sơ sinh thấp cân tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương năm 2003-2004

73 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thành Công 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 6

Trang: 26-29

Nghiên cứu 222 bà mẹ đã sinh con từ 01/01/2003 đến 31/3/2004 tại huyện Thanh Miện, Hải Dương để xác định một số yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng sơ sinh thấp cân. Kết quả: cân nặng trung bình là 2805,4+529,7gam. Đa số các bà mẹ có trình độ học vấn từ Trung học cơ sở xuống (78,4%). Chiều cao trunh bình của các bà mẹ là 153,9+5,2cm; có 95,5% các bà mẹ có chiều cao từ 145 cm trở lên. Trên 90% bà mẹ có cân nặng trước khi có thai từ 40 kg trở lên. Số lần có thai trung bình là 2,1+1,2 lần. Trung bình mức tăng cân của các bà mẹ là 7,9 + 3,4kg trong 9 tháng mang thai. Có 91% các bà mẹ có tâm lý thoải mái khi mang thai. Các bà mẹ có tâm lý không thoải mái khi có thai có nguy cơ đẻ con thấp cân hơn các bà mẹ có tâm lý bình thường. Có 68,5% bà mẹ có kiến thức đủ tốt về chăm sóc thai sản. Tỷ lệ bà mẹ uống viên sắt đạt 69,4. Có tới 41% bà mẹ đã từng dùng ít nhất một loại thuốc trong khi có thai.
Liên kết