Nghiên cứu nhiễm khuẩn hô hấp trên ở trẻ em qua điều tra về dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ ở một số vùng tại Việt Nam

184 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn 

Chuyên ngành: Tai Mũi Họng

Năm: 1996

Số trang: 93 Tr.

Tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp trên (NKHHT) chiếm 70,70%, trong đó <5 tuổi chiếm >68,5%, thành phố cao hơn hẳn nông thôn. Tần xuất, tái nhiễm NKHHT khá cao: 3-4 lần/năm 30%, 5-6 lần/năm >20%. Đợt cấp tính hay gây biến chứng xuống đường hô hấp dưới 20%. Các bệnh lý thường gặp: viêm VA, viêm mũi họng, viêm Amidan, viêm tai giữa. Các biến chứng: viêm đường hô hấp dưới 20%, thấp tim 0,45%. 84,38% bệnh nhân thấp tim kèm viêm Amidan và viêm họng. 0,45% nghe kém, nghễnh ngãng và chảy mủ tai. Nhóm yếu tố nguy cơ: dinh dưỡng, đông con và kế hoạch hoá gia đình, nhà ở và môi trường, tiêm chủng và tiền sử bệnh, thời tiết khí hậu, xã hội và kiến thức của cộng đồng.
 
Liên kết