Nghiên cứu những biến đổi về hình thái, chức năng tim và huyết động học bằng phương pháp siêu âm doppler ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn IV

248 August 23, 2017 3

Tác giả: Đỗ Doãn Lợi 

Chuyên ngành: Bệnh học Nội khoa

Năm: 2002

Số trang: 24 Tr.

Nghiên cứu siêu âm Doppler tim ở 246 BN suy thận giai đoạn IV (STM4) (117 BN chưa lọc máu và 129 BN lọc máu bằng thận nhân tạo chu kỳ) so sánh với 109 người có sức khỏe bình thường. Kết luận: cả 2 nhóm BN (STM4) đều có những biến đổi rõ rệt về hình thái, chức năng và huyết động học của tim: phì đại thất trái ở 85,3% BN STM4 và 88,8% ở BN lọc máu bằng thận nhân tạo chu kỳ. Chức năng tâm trương thất trái bị rối loạn nhiều, thể hạn chế. Nhĩ trái giãn mức nhẹ đến vừa. Thất trái giãn và tăng áp lực động mạch phổi mức nhẹ đến vừa. Tổn thương các van tim: hở van động mạch chủ rất nhẹ và nhẹ. Tràn dịch màng ngoài tim: 37,2% BN STM4 và 28,6% nhóm TNT. Tác giả thông báo mối liên quan giữa các thông số siêu âm và các thông số lâm sàng, cận lâm sàng.
Liên kết