Nghiên cứu nồng độ D-Dimer ở bệnh nhân sau mổ tim hở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể

106 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 6

Trang: 45-47

Mục đích: tìm hiểu sự biến đổi của nồng độ D-Dimer ở bệnh nhân sau mổ tim dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang có so sánh trên 104 bệnh nhân mổ tim dưới tuần hoàn ngoài cơ thể tại bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ tháng 1-8/2006. Kết quả: nồng độ D-Dimer tăng cao ngay sau mổ và vẫn giữ ở mức cao cho tới ngày thứ 3 sau mổ. Sau mổ có 10,6% số trường hợp nồng độ D-Dimer tăng cao >500g/l, trong khi trước mổ không có bệnh nhân nào D-Dimer >500g/l. Bình thường, nồng độ D-Dimer giảm dần sau mổ, D-Dimer không giảm chứng tỏ có tình trạng tăng hoạt tính tiêu sợi huyết.
Liên kết