Nghiên cứu nồng độ insunin máu bệnh nhân đái tháo đường TYP 2 mới được phát hiện bệnh lần đầu trong khi đang bị một bệnh lý cấp tính

297 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2003

Số: 1

Trang: 13-17

Liên kết