Nghiên cứu nồng độ yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF) và yếu tố kháng tân tạo mạch máu (SPLT-1) trong huyết thanh thai phụ bình thường

121 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 12

Trang: 18-20

Liên kết