Nghiên cứu phân lập hai hợp chất có hoạt tính sinh học từ loài hải miên dysidea cinerea thu được từ vùng biển hạ long_ việt nam

186 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2005

Số: 345

Trang: 10-12

Liên kết