Nghiên cứu phát hiện đột biến gen CYP21A2 gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh

122 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 62-66

Liên kết