Nghiên cứu phát hiện kháng thể bất thường nồng độ Panel hồng cầu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để đảm bảo truyền máu có hiệu lực

1652 May 03, 2018 7

Tác giả: Vũ Đức Bình 

Cơ quan tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội

Năm: 2017

Số trang: 159

Liên kết