Nghiên cứu phát triển cây hồi làm nguyên liệu sản xuất acid shikimic và khai thác tinh dầu

316 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thượng Dong 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2010

Số trang: 115tr.

Liên kết