Nghiên cứu phẫu thuật cắt hoại tử sớm – ghép da 72 giờ đầu sau bỏng để điều trị bỏng sâu

208 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Văn Huệ 

Cơ quan chủ trì: Viện Bỏng Quốc gia

Năm: 2005

Số trang: 124tr.

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt hoại tử sớm trong 72 giờ đầu sau bỏng, và tìm hiểu một số yếu tố đảm bảo việc tiến hành phẫu thuật cắt hoại tử sớm trong 72 giờ đầu sau bỏng thành công. Nghiên cứu gồm 108 bệnh nhân bỏng sâu được phẫu thuật cắt hoại tử sớm ghép da ngay tại Viện Bỏng Quốc gia. Kết quả cho thấy cắt hoại tử trong 72 giờ sau bỏng đã giảm hội chứng nhiễm độc nhiễm khuẩn, giảm nhiễm khuẩn vết bỏng sâu, giảm biểu hiện viêm toàn thân và tại chỗ, không bệnh nhân nào bị nguy hiểm đến tính mạng sau mổ. Lượng máu mất khi cắt hoại tử dưới garô ở chi thấp hơn so với ở thân và chi không được garô. Da tự thân ghép ngay sau cắt hoạt tử trong 72 giờ sau bỏng có khả năng sống cao, góp phần rút ngắn thời gian liền vết bỏng sâu.
Liên kết