Nghiên cứu rối loạn nhịp tim và mối liên quan với tái cấu trúc thất trái ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim

180 August 23, 2017 0

Tác giả: Lê Ngọc Hà 

Chuyên ngành: Bệnh học Nội khoa

Năm: 2003

Số trang: 24 Tr.

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm tim 112 BN sau nhồi máu cơ tim (NMCT), nhóm chứng gồm 40 người bình thường. Kết luận: các rối loạn nhịp tim (RLNT) sau NMCT thường ở mức nặng, phức tạp. Số lượng ngoại tâm thu trên thất, ngoại tâm thu thất (NTTT) và tỷ lệ NTTT phức tạp tăng rõ rệt ở BN sau NMCT kết hợp rồi đến NMCT thành trước, NMCT thành sau. Suy tim và thiếu máu cơ tim là dấu hiệu lâm sàng chỉ điểm tăng nguy cơ rối loạn nhịp thất phức tạp. Tác giả thông báo mối liên quan giữa các RLNT với một số thông số siêu âm đánh giá tái cấu trúc thất trái và ý nghĩa tiên lượng nguy cơ tai biến sau NMCT.
Liên kết