Nghiên cứu siêu cấu trúc vi khuẩn Helicobacter Pylory (HP) và thay đổi của niêm mạc dạ dày ở bệnh nhân loét dạ dày sau diệt HP

243 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1998

Số: 8

Trang: 16-19

Liên kết