Nghiên cứu sự kháng của các kháng sinh trên những vi khuẩn đã gây nhiễm trùng đường tiểu cho những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

166 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1994

Số: 5

Trang: 22-25

Từ 21/11/1992 đến 21/11/1993, tại BV Chợ Rẫy có 2.480 BN được cấy nước tiểu, trong đó 741 BN dương tính (904 nam và 1.576 nữ, 15-93 tuổi). Vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiểu theo thứ tự từ nhiều đến ít là: enterobacter, E.coli, Proteus, P.aeruginosa, S.aureus, Herella, Citrobacter, Klebsiella. Sự kháng kháng sinh của vi khuẩn: enterobacter kháng Norf-Nali-Fura-Kana-Claf từ 12% đến 41%; E.coli kháng Fura-Claf-Nali-Norf-Neo từ 13,8% đến 27,2%; Proteus kháng Norf-PolyB-Neo-Fura-Nali-Claf từ 13,3% đến 38,1%; P.aeruginosa kháng Norf-PolyB-Fura từ 12% đến 33%; S.aureus kháng Fura-Claf-Norf từ 0% đến 25%; Herella kháng Ampi-Doxy từ 0% đến 15,1%; Citrobacter kháng Nali-Fura-Genta từ 25% đến 33%; Klebsiella kháng Bactrim-Chl-Doxy-Fura-Genta-Nali-Claf-Strep 100%.
Liên kết