Nghiên cứu sự kháng của kháng sinh trên những vi khuẩn gây nhiễm trùng huyết cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

161 April 11, 2017 0

Năm: 1994

Số: 224

Trang: 15-18

Liên kết