Nghiên cứu sự phân giải protid thực phẩm của các chế phẩm pancreatin, papain và hỗn hợp của chúng

151 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2000

Số: 7

Trang: 14-17

Kết hợp pancreatin và papain với tỷ lệ thích hợp tạo thành hỗn hợp có khả năng phân giải protid tốt vùng pH từ 5,5 đén 9. Pancreatin, papain và hỗn hợp của chúng có khả năng phân giải nhiều protid. Các chế phẩm này phân giải các loại protid khác nhau với mức độ khác nhau. Mức độ giảm dần từ casein-protid cá-albumin máu bò-LTTC-protid. Tác dụng này cũng bị ảnh hưởng bởi trạng thái cơ chất, hiệu lực cao với protid nấu chín hoặc ít hiệu lực với các loại protid chưa nấu chín. Hỗn hợp pan-pap có khả năng hoạt động phân giải protid ở nhiệt độ cao hơn chế phẩm pancreatin. Hỗn hợp pancreatin và papain phân giải protid đều bị phụ thuộc thời gian, tác dụng nhanh và mạnh ở thời gian đầu. Có thể tạo ra một loại chế phẩm hỗn hợp pan-pap có nhiều ưu điểm trong việc phân giải protid là thực phẩm, để ứng dụng trong điều trị suy dinh dưỡng protein năng lượng ở trẻ em.
Liên kết