Nghiên cứu sự thay đổi của bạch cầu,hồng cầu và tủy xương chuột nhắt trắng bị chiếu tia xạ

211 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Vinh Hà 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2005

Số: 2

Trang: 22-25

Liên kết