Nghiên cứu tác động của bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) lên sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân trước và sau 4 tuần điều trị

370 August 31, 2017 4

Năm: 2011

Số: 22

Trang: 1502-1509

Liên kết