Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của chế phẩm chiết xuất từ cây trám hồng trên mô hình gây tổn thương gan chuột nhắt trắng bằng paracetamol

186 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 5 (421)

Trang: 29-33

Liên kết