Nghiên cứu tác dụng chống stress và chống ôxy hóa của cây chân chim leo

89 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 114-118

Cao lá S. elliptica có tác dụng chống stress ở liều 167 mg/kg cân nặng. Cao vỏ thân S. elliptica có tác dụng chống stress ở liều 158 mg/kg cân nặng, thể hiện tác dụng phục hồi thời gian ngủ Pentobarbital bị rút ngắn bởi stress so với lô đối chứng. Vỏ thân S. elliptica có tác dụng mạnh hơn so với lá và cả 2 bộ phận đều có khuynh hướng tăng tác dụng ở liều tăng dần. Cao vỏ thân S. elliptica thể hiện tác dụng chống oxy hoá mạnh hơn cao lá. Saponin trong vỏ thân S.elliptica cho tác dụng ức chế sự hình thành MDA mạnh, thể hiện tác dụng ở những nồng độ nhỏ hơn 4 lần so với cao vỏ thân.
Liên kết